LatviešuРусскийEnglish

 Taksometru pārvadājumu jomas reglamentējošie normatīvie akti:
 

1. Autopārvadājuma likums;

2.
Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru;

3.
Noteikumi par valsts nodevu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu;

4. 
Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā.


 Licence


     Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis Liepājas pilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti attiecībā uz katru autotransporta līdzekli. Lai saņemtu licenci, pārvadātājam (komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība) aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Pieteikums licences saņemšanai (veidlapa);

2) Paziņojums par tarifiem (veidlapa
);

3) Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) samaksu.


Saskaņā ar Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumiem Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” valsts nodevas apmērs ir 50.00 euro.
Pēc dokumentu saņemšanas, licenci uz 4 gadiem izsniedz Liepājas pilsētas pašvaldības Licencešanas komisija.


Liepājas pilsētas pašvaldībā izsniegtās licences.

2020. gadā izsniegtās licences


Licences kartīte


       Lai saņemtu licences kartīti (ieraksts CSDD sistēmā, kas apliecina, ka pārvadātājs ar konkrēto autotransporta līdzekli var veikt dokumentā vai ierakstā norādītā veida komercpārvadājumus) pārvadātājam aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Pieteikums licences kartītes saņemšanai (veidlapa);

2) Automašīnas reģistrācijas apliecību;

3) Skaitītāja verifikācijas sertifikātu;

4) Dokuments, kas apliecina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (130 euro) avansa maksājumu. 

Licences kartīte tiek izniegta uz laika, kas nepārsniedz periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemkasu avansa maksājums un taksometram piešķirtās atļaujas piedalīties ceļa satiksmē derīguma termiņu. Maksa par vienas licences kartītes izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar taksometru -  7,11 euro. 

 Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprinātās vieglo taksometru stāvvietu karte.

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" izsniegtās taksometru licences un licences kartītes (statistika)

Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijai iesniegtie vieglo taksometru pārvadātāju tarifi.

 

Maksājumu par licenci un licences kartīti var veikt aģentūras kasē, Jūrmalas iela 23, Liepāja vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinus uz sekojošiem rekvizītiem:

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra
Liepājas sabiedriskais transports”
LV90009569239
Jūrmalas 23, Liepāja, LV-3401
AS „SEB Banka”
Konts: LV78UNLA0050018405003
Subkonts: 75600004510