LatviešuРусскийEnglish

          2018.gada 6.martā ir pieņemti jauni Ministru Kabineta noteikumi Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru", kas nosaka prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un  kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru. Saskaņā ar šiem noteikumiem tiek atcelti maksimālie tarifi vieglajiem taksometriem.

Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izsniegtās vieglo taksometru licences, kas izdotas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 148 no š.g. 27.aprīļa.

Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprinātās vieglo taksometru stāvvietas

Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports" izsniegtās taksometru licences un licences kartītes (statistika)

Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijai iesniegtie vieglo taksometru pārvadātāju tarifi.

Lai izvairītos no krāpšanas gadījumiem, aicinām iedzīvotājus vienmēr saglabāt taksometra vadītāja izsniegto čeku par braucienu ar taksometru. Aizdomu gadījumā par iespējamu krāpšanu, aicinām čeku kopā ar iesniegumu iesniegt LPPA "Liepājas sabiedriskais transports".

Iesniegumu viedlapas:

Pieteikums licences saņemšanai, pagarināšanai vai anulēšanai.

Pieteikums licences kartītes saņemšanai, pagarināšanai vai anulēšanai.

Pieteikums tarifiem.


Vieglo taksometru skaitītāju verifikācija Liepājā:

Latvijas nacionālā metroloģijas centra Liepājas filiālē, Klaipēdas ielā 92. Pierakstīties pa telefonu 634 24849 vai arī e-pastu: lrsmc@apollo.lv


Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi:

Par licencēšanas maksu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā.


MK noteikumi 

Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu