Sākums INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

izmantojot tīmekļa vietnē sīkfailus


Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” (Liepājas vastspilsētas pašvaldība), adrese: Peldu iela 5, Liepāja, tālrunis: 634 28744, elektroniskā pasta adrese: transports@liepaja.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 634 22331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS
Nolūks - nodrošināt Liepājas sabiedriskais transports tīmekļa vietnes www.liepajastransports.lv darbību un pamatfunkcijas.

Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Leģitīma interese nodrošināt tīmekļa vietnes darbību kā tādu, lai tā būtu pieejama, droša un funkcionētu bez tehniskām problēmām.

TĪMEKĻA VIETNĒ IZMANTOTIE SĪKFAILI

NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI

Šie sesijas sīkfaili ir funkcionāli sīkfaili, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un lietotāja ierīci, interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta lietotāja ierīcei, kad apmeklē konkrētu tīmekļa vietni.

Liepājas sabiedriskais transports tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi nepieciešami sīkfaili:

Sīkfaila nosaukums
october_session

Sīkfaila īpašnieks
www.liepajastransports.lv

Tips
http

Derīguma termiņš
Uz sesijas laiku

Izmantošanas mērķis
Glabā sesijas identifikatoru, rodas, ja portāls izmanto sesijas objektu informācijas glabāšana

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI
Personas datu saņēmēji ir Liepājas sabiedriskais transports un nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs.

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.