Sākums Par aģentūru

Par aģentūru

Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” darbību uzsāka 2011. gada 1. jūnijā. Aģentūra ir pašvaldības izveidota iestāde, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta. 

Aģentūra darbojas uz Publisko aģentūru likuma un Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas Sabiedriskais transports” nolikuma pamata. Aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Liepājas pilsētas dome.

Aģentūras virsmērķis ir sniegt pēc iespējas finansiāli efektīvāku, sabiedrībai pieejamu, mūsdienīgu un kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu.

Aģentūrā strādā 21 darbinieks, no tiem 12 ir sabiedriskā transporta kontrolieri.  Aģentūras struktūra un kontakti pieejami šeit. 

Aģentūra iedzīvotājiem sniedz un nodrošina šādus pakalpojumus:

 • sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Liepājas pilsētā;
 • sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecību un izplatīšanu;
 • sabiedriskā transporta biļešu kontroli;
 • informācijas sniegšanu par sabiedrisko transportu Liepājas pilsētā;
 • sabiedriskā transportā noteikto atvieglojumu administrēšanu un šo biļešu izsniegšanu;
 • taksometru licencēšanu un jomas administrēšanu Liepājā.

Sniedzot un nodrošinot pakalpojumus Liepājas pilsētā, aģentūras darbība ir vērsta uz sekojošiem aspektiem:

 • sabiedriskā transporta maršrutu tīkla pieejamības nodrošināšanu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem;
 • izmantojot sabiedrisko transportu, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā;
 • sabiedrisko transporta līdzekļu un infrastruktūras pieejamību pasažieriem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • biļešu pieejamības nodrošināšanu un izmantošanas ērtumu;
 • biļešu cenu atbilstību pilsētas iedzīvotāju pirktspējai;
 • informācijas pieejamību par sabiedrisko transportu.

Aģentūras darbu vada direktors, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Liepājas pilsētas domes apstiprināto aģentūras nolikumu.