Sākums Personām ar III invaliditātes grupu

Braukšanas maksas atvieglojumi personām ar III invaliditātes grupu

Personām ar III invaliditātes grupu, kuras apmeklē Valsts nodrošināto invalīdu profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas nodarbības dienas centros, pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā.

Abonementa biļeti var saņemt:

  • Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālajā biedrībā, 1905. gada ielā 35;
  • Liepājas neredzīgo biedrībā, Ganību ielā 197/205 (ieeja no Dunikas ielas puses), katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Lai saņemtu abonementa biļeti, jāuzrāda invaliditāti apliecinošs dokuments.