Sākums Ziņas Lai mazinātu rindas, abonementa biļetes aicina iegādāties savlaicīgi Lai mazinātu rindas, abonementa biļetes aicina iegādāties savlaicīgi

20. janvāris, 2022

Lai mazinātu rindas, kas veidojas mēneša beigās un mēneša sākumā Peldu ielā 5, kur pasažieri var iegādāties sabiedriskā transporta abonementa biļetes ar atvieglojumiem, pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” aicina biļetes iegādāties savlaicīgi, neatstājot to uz pēdējo brīdi.

Sabiedriskā transporta abonementa biļetes ar atvieglojumiem uz nākamo mēnesi pasažieri var sākt iegādāties jau no, piemēram, mēneša 20. datuma vai pat ātrāk, kad rindas uz kasi nav tik lielas. Tomēr, kā liecina novērojumi, pasažieri abonementa biļešu iegādi atliek uz mēneša pēdējo vai pirmo datumu, kad veidojas visgarākās rindas.

Īpaši aicinām personas, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu un kurām pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā, jaunās abonementa biļetes izņemt mēneša vidū, nevis beigās, kad ir visgarākās rindas. Uzsveram arī to, ka gadījumā, ja cilvēks ir saslimis un nevar atnākt pēc biļetes, bet tajā laikā beidzas abonementa biļetes derīguma termiņš, to var izdarīt jebkurā citā laikā, un arī pēc pārtraukuma šīs personas varēs saņemt savas abonementa biļetes ar 100% atvieglojumiem.

Atgādinām, ka pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" kase Peldu ielā 5 strādā pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.30.

Personas, kuras savas abonementa biļetes ar atvieglojumiem var saņemt aģentūras kasē Peldu ielā 5 ir pirmklasnieki, bērni no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni, skolēni un studenti no trūcīgām ģimenēm, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, personas, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, 2.–12. klašu klātienē izglītojamie, profesionālās vidējās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studējošie, nestrādājošie pensionāri ar pensiju līdz 318,00 eiro, politiski represētās personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri, donori, kuri pēdējo divu kalendāro gadu laikā pirms atvieglojumu pieprasīšanas nodevuši ne mazāk kā trīs fizioloģiskās normas asinis, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un izglītojamie ar 3+ Ģimenes karti.

Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personai, kura pavada šīs personas ar invaliditāti, bezmaksas braukšanas biļetes jāizņem pie transportlīdzekļu (tramvaja, autobusa, mazas ietilpības autobusa) vadītājiem katrā braukšanas reizē.

Vairāk informācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem, abonementa biļešu veidiem un iegādes vietām pieejama
šeit.