Sākums Ziņas Pasažieri aptaujā atzinīgāk vērtē tramvaja pakalpojumu kvalitāti Pasažieri aptaujā atzinīgāk vērtē tramvaja pakalpojumu kvalitāti

22. marts, 2024

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas Sabiedriskais transports” pastāvīgi monitorē pasažieru apmierinātību un aicina ikvienu pasažieri aizpildīt aptauju aģentūras mājaslapā.

Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijā 2024.-2026. gadam, kas tika apstiprināta Liepājas valstspilsētas 21. marta domes sēdē, viena no sadaļām ir arī aģentūras klientu apmierinātības rādītāji par saņemtajiem pakalpojumiem un sniegtās informācijas pieejamība, tādēļ aģentūra savā mājaslapā ir ievietojusi aptauju, kuru ikviens pasažieris jebkurā brīdī var aizpildīt. 

Aptaujā interesenti tiek aicināti novērtēt pakalpojumu kvalitāti Liepājas autobusos un tramvajos, atbildēt uz jautājumiem par sabiedriskā transporta izmantošanas paradumiem, informācijas iegūšanas veidiem saistībā ar sabiedrisko transportu, izmantotajām tīmekļvietnēm transportlīdzekļu izsekošanai, u.c. 

Nepilna gada laikā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 23. janvārim aptauju aizpildījuši 228 pasažieri. No visiem respondentiem Liepājas sabiedrisko transportu katru dienu izmanto 48 %, divas līdz piecas reizes nedēļā – 29 %, vienu reizi nedēļā – 8 %, vienu reizi mēnesī – 7 %, savukārt retāk kā vienu reizi mēnesī sabiedrisko transportu izmanto 8 % respondentu.

Vērtējot pārvietošanās ātrumu, kustības saraksta ievērošanu, tīrību transportlīdzeklī, sēdvietu ērtumu, stāvvietu ērtumu, drošības sajūtu, vadītāju attieksmi – pārliecinoši augstāks vērtējums izteikts par tramvaja pakalpojumiem, kur vērtējumu ļoti labi un labi izteikuši 67 līdz 80 % respondentu, autobusiem šis rādītājs ir no 35 līdz 60 %, bet mazas ietilpības autobusiem no 21 līdz 49 %. 

Pasažieri tramvajos visatzinīgāk novērtē pārvietošanās ātrumu, kustību saraksta ievērošanu, tīrību un arī drošības sajūtu, savukārt zemāk novērtē video/audio informācijas kvalitāti un atspoguļojumu, vadītāju attieksmi un stāvvietu ērtumu. Autobusos visaugstāk pasažieri vērtē autobusa pārvietošanās ātrumu, kustības saraksta ievērošanu (+5 minūšu robežās), sēdvietu ērtumu un video/audio informācijas kvalitāti un atspoguļojumu, bet viszemāk tiek vērtēta drošības sajūta, kustības sarakstu laiki un vadītāju attieksme, savukārt mazas ietilpības autobusos visatzinīgāk pasažieri novērtē pārvietošanās ātrumu, tīrību un sēdvietu ērtumu, turpretim visneapmierinošāk tiek vērtēts stāvvietu ērtums, drošības sajūta un vadītāju attieksme.

Uz jautājumu, kā respondenti vērtē pieejamos biļešu veidus Liepājas sabiedriskajā transportā, lielākā daļa jeb 54 % esošos biļešu veidus vērtē ar ļoti labi un labi, 33 % apmierinoši, 9% norādīja, ka ir neapmierināti ar esošo biļešu klāstu un tikai 4% nav viedoklis šajā jautājumā.  

Aicināti izteikt viedokli par Liepājas sabiedriskā transporta kontrolieru darba kvalitāti, respondentu to vērtējuši atzinīgi, visaugstākais vērtējums ir attiecināts uz kontrolieru vizuālo tēlu (formas tērpu), kas ļauj secināt, ka aģentūras ieguldītais darbs, atjaunot transporta kontrolieru darba apģērbu 2021. gadā, tiek novērtēts. Transporta kontrolieru uzvedību un komunikāciju, kā arī pārbaužu regularitāti un biežumu kā darba kvalitātes rādītājus respondenti novērtējuši vienlīdz augstu. 

Apkopotie aptaujas dati un to analīze pieejama aģentūras Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2024.-2026. gadam, kas ievietota mājaslapas www.liepajastransports.lv sadaļā Vidēja termiņa stratēģijas. 

Apkalpošanas kvalitātes un vides vērtējums tramvajos

Apkalpošanas kvalitātes un vides vērtējums autobusos

Apkalpošanas kvalitātes un vides vērtējums mazas ietilpības autobusos