Sākums Ziņas Sabiedriskā transporta biļetes ar atvieglojumiem tagad var saņemt arī Klientu apkalpošanas centrā Sabiedriskā transporta biļetes ar atvieglojumiem tagad var saņemt arī Klientu apkalpošanas centrā

25. aprīlis, 2023

Turpinot uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, tagad Liepājas sabiedriskā transporta biļetes ar 100% atvieglojumiem pasažieri var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Peldu ielā 5, negaidot rindā uz kasi.

Šāds risinājums ieviests, lai mazinātu rindas uz kasi, kas veidojas mēneša beigās un mēneša sākumā Peldu ielā 5, kur pasažieri var iegādāties sabiedriskā transporta abonementa biļetes ar atvieglojumiem.

Tagad dažām no pasažieru grupām, kuras saņem abonementa biļetes ar 100% atvieglojumiem, ir iespēja negaidīt rindā uz kasi, bet doties uz Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centru. Lai saņemtu savu abonementa biļeti ar 100% atvieglojumiem, kā jau ierasts, personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu, politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri – personas apliecinošu dokumentu un politiski represētās personas apliecību, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – personas apliecinošu dokumentu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecību.

Visiem citiem pasažieriem, piemēram, bērniem no ģimenēm, kuru aprūpē ir pieci vai vairāk bērni, skolēniem un studentiem no trūcīgām ģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem savas abonementa biļetes ar 100% atvieglojumiem vēl jāsaņem kasē. Arī 2.–12. klašu klātienē izglītojamie, nestrādājošie pensionāri ar pensiju līdz 318 eiro, u.c., savas abonementa biļetes ar atvieglojumiem turpmāk var iegādāties tikai kasē, kā tas bijis līdz šim.

Aicinām visus pasažierus biļetes iegādāties savlaicīgi, neatstājot to uz pēdējo brīdi. Sabiedriskā transporta abonementa biļetes ar atvieglojumiem uz nākamo mēnesi pasažieri var sākt iegādāties jau no, piemēram, mēneša 20. datuma vai pat ātrāk, kad rindas uz kasi nav tik lielas.

Atgādinām, ka pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" kase Peldu ielā 5 strādā pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.30. Savukārt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrs strādā pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, savukārt piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.

Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personai, kura pavada šīs personas ar invaliditāti, bezmaksas braukšanas biļetes jāizņem pie transportlīdzekļu (tramvaja, autobusa, mazas ietilpības autobusa) vadītājiem katrā braukšanas reizē.

Vairāk informācijas par braukšanas maksas atvieglojumiem, abonementa biļešu veidiem un iegādes vietām pieejama
šeit.