Sākums 3+ Ģimenes karte

Braukšanas maksas atvieglojumi 2.–12. klases izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni

 2.–12. klases izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni, kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības (tostarp profesionālās) iestādēs Liepājas pilsētā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un skolēna apliecību, mācību gada laikā pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 70% apmērā.

Abonementa biļeti katrai dienai var iegādāties:

  • vispārējā izglītības iestādē izglītojamie – mācību iestādē;
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas Sabiedriskais transports" Peldu ielā 5, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienas, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.30.

Abonementa biļeti var iegādāties Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību. Abonementa biļete ir derīga tikai kopā ar derīgu izglītojamā apliecību.

Viena mēneša abonementa biļete izglītojamiem maksā 9,00 eiro.

Abonementa biļete derīga no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam.