Sākums Bērniem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni

Braukšanas maksas atvieglojumi bērniem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni

Liepājas vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamajiem un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 24 gada vecumam) un kurām nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, mācību gada laikā pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā.

Abonementa biļeti katrai dienai var saņemt:

  • Liepājas pilsētas domes sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3 (113. kabinets) no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.
  • Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports", Peldu ielā 5, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, otrdienas, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.30.

Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību. Abonementa biļete ir derīga tikai kopā ar derīgu izglītojamā apliecību.

Abonementa biļete derīga no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam.