Sākums Izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

Braukšanas maksas atvieglojumi izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

Izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā (izņemot personas ar I vai II invaliditātes grupu un personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti), uzrādot derīgu izglītības iestādes izdotu izglītojamā apliecību.

Abonementa biļeti katrai dienai izsniedz izglītības iestādē.

Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji.

Abonementa biļete derīga no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam.